Píšeme tiskacím písmem

Soubor učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník:

• obdržel doložku MŠMT (čj. MSMT-17029/2014 ze dne 7. 7. 2014),
• obsahuje Živou abecedu, Písanku k Živé abecedě, Slabikář a 3 díly Písanky ke Slabikáři,
• je součástí ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět Český jazyk a literatura pro 1. až 5. ročník ZŠ,
• přináší jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní,
• uplatňuje „metodu vzájemného posilování čtení a psaní“, která spočívá v souběžné výuce psaní a čtení vždy stejného písmene ve stejném tvaru,
• používá „zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní“ ve fontech „NNS Script čtení“ a „NNS Script psaní“,
• je nabízen za stejnou celkovou cenu jako klasická „DUHOVÁ ŘADA“ s výukou psacího písma nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.,
• je zpracován také jako multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), kterou mohou školy při zakoupení tištěných titulů získat na 1 školní rok zdarma.

Více informací najdete v sekci Otázky a odpovědi.

Aktuality:

20. 8. 2014 Miloš Novotný, spoluautor výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník, vystoupil v pořadu České televize Studio 6.