Ucelená řada

 

1. ročník

Varianta „Čteme a píšeme s Agátou

soubor cteme a piseme s agatou

Varianta „DUHOVÁ ŘADA“

 • Živá abeceda – učebnice
 • Moje první psaní – pracovní sešit
 • Slabikář – učebnice
 • Písanka 1.–4. – pracovní sešit
 • Doplňkové materiály
 • Metodický průvodce k Živé abecedě a Slabikáři

Varianta „Píšeme tiskacím písmem“

 • Živá abeceda „Píšeme tiskacím písmem“ – učebnice
 • Písanka k Živé abecedě „Píšeme tiskacím písmem“
 • Slabikář „Píšeme tiskacím písmem“ – učebnice
 • Písanka ke Slabikáři 1.–3. díl „Píšeme tiskacím písmem“
 • Metodický průvodce k Živé abecedě a Slabikáři – doplňkový materiál

Píšeme tiskacím písmem pro výuky českého jazyka - 1. ročník ZŠ

2. ročník

 • Český jazyk 2 – učebnice
 • Český jazyk 2 nově, 1. díl – pracovní sešit
 • Český jazyk 2 nově, 2. díl – pracovní sešit
 • Čítanka pro 2. ročník – čítanka
 • Čítanka pro 2. ročník vhodná i pro žáky s SVP (2017) – čítanka
 • Písanka 2, 1.–2. díl – pracovní sešit
 • Písanka 2, 1.–2. díl „Píšeme tiskacím písmem“  – pracovní sešit
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky – doplňkový materiál

DUHOVÁ ŘADA pro výuky českého jazyka - 2. ročník ZŠ

3. ročník

 • Český jazyk 3 – učebnice
 • Český jazyk 3, 1. díl – pracovní sešit
 • Český jazyk 3, 2. díl – pracovní sešit
 • Čítanka pro 3. ročník – učebnice
 • Čítanka pro 3. ročník vhodná i pro žáky s SVP (2017) – učebnice
 • Písanka 3, 1.–2. díl – pracovní sešit
 • Písanka 3, 1.–2. díl „Píšeme tiskacím písmem“  – pracovní sešit
 • Procvičujeme slovní druhy – doplňkový pracovní sešit
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova – doplňkový pracovní sešit
 • Hravá vyjmenovaná slova – doplňkový pracovní sešit

DUHOVÁ ŘADA pro výuky českého jazyka - 3. ročník ZŠ

4. ročník

 • Český jazyk 4 – učebnice
 • Český jazyk 4, 1. díl – pracovní sešit
 • Český jazyk 4, 2. díl – pracovní sešit
 • Čítanka pro 4. ročník – čítanka
 • Čítanka pro 4. ročník vhodná i pro žáky s SVP (novinka) – čítanka
 • Pravopis podstatných jmen hrou – doplňkový pracovní sešit
 • Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského – doplňkový pracovní sešit
 • Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského – doplňkový pracovní sešit
 • Procvičujeme shodu přísudku s podmětem – doplňkový pracovní sešit

DUHOVÁ ŘADA pro výuky českého jazyka - 4. ročník ZŠ

5. ročník

 • Český jazyk 5 – učebnice
 • Český jazyk 5 nově, 1. díl – pracovní sešit
 • Český jazyk 5 nově, 2. díl – pracovní sešit
 • Čítanka pro 5. ročník – učebnice
 • Čítanka pro 5. ročník vhodná i pro žáky s SVP – čítanka
 • Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3.–5. ročníku – doplňkový pracovní sešit

Více informací o těchto titulech i kompletní nabídku nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. najdete  na www.nns.cz.