Novinka: Písanka 3, 1. díl „Píšeme tiskacím písmem“

3-48 Písanka 3-1-TISKACÍ-obálka-06-2016.indd

Nově je pro Vás připravena Písanka 3, 1. díl „Píšeme tiskacím písmem“.

Písanka obsahuje postupné opakování všech tiskacích tvarů písmen a číslic. Zároveň je v ní procvičováno čtení psacího písma tak, jak se s ním žáci seznámili v písankách pro druhý ročník určených pro psaní tiskacím písmem. Sešit je dělen po měsících podle toho, jak žáci procházejí školním rokem. Je doplněn o úkoly, které podporují rozvoj čtení a psaní s porozuměním a pomáhají celkovému rozvoji myšlení žáků. Mezipředmětově je písanka propojena zejména s učivem českého jazyka a prvouky.

Písanku si můžete objednat přes náš e-shop na www.nns.cz.