Otázky a odpovědi

Co je to „Zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní“?

Použité „zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní” je vytvořeno zjednodušením klasického bezpatkového tiskacího písma, a to na základě zkušeností pedagogů. Tvarově odpovídá písmu používanému dospělými, kteří sami přestali psát běžným psacím písmem a přešli k tiskacím tvarům. Písmo je maximálně zjednodušené a ponechává prostor pro budoucí individuální rozvoj rukopisu. Jako naprostá většina tiskacích písem je i naše písmo beze sklonu. Sklon rukopisu žáků je ponechán jejich individuálnímu rozvoji. Pro nácvik psaní je použit osvědčený poměr výšky velkých a malých písmen 2:1, což umožňuje mimo jiné z rukopisu jasně rozpoznat rozdíl mezi velkými a malými písmeny. Varianta pro čtení při dodržení stejných tvarů má poměr upravený pro optimální zrakové vnímání tištěného písma (zvětšení malých písmen).

Zpět na seznam otázek.