Novinka: Písanka 3, 2. díl „Píšeme tiskacím písmem“

3-49 Písanka 3-2-TISKACÍ-obálka-PROTOTYP.inddV této písance se procvičuje psaní slov, vět a nacvičuje se přepis krátkých textů. Čtení psacího písma je nadále rozvíjeno čtením slov i vět. Jednotlivé úkoly podporují zvýšenou pozornost žáků při psaní a rozvíjejí jejich uvažování. Některá cvičení jsou zaměřena cíleně na podporu čtení a psaní s porozuměním. Písanka je mezipředmětově propojena s učivem českého jazyka, prvouky, hudební a výtvarné výchovy. Stránky doplňují různé rébusy, úkoly a hádanky. Písanka je doplněna prvky sebehodnocení a prvky práce s chybou. Na dolních okrajích jsou také další hádanky, přirovnání, jazykolamy apod.

Písanku si můžete objednat přes náš e-shop na www.nns.cz.