Otázky a odpovědi

Seznam otázek:

Jednotlivé otázky a odpovědi:

Co obsahuje soubor výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“?
Soubor učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník obsahuje Živou abecedu, Písanku k Živé abecedě, Slabikář a 3 díly Písanky ke Slabikáři. K sadě je k dispozici multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), která obsahuje jak interaktivní podobu veškerých tištěných materiálů, tak doplňkové materiály.

Na učebnice pro 1. ročník navazují aktuální učebnice českého jazyka pro 2. až 4. ročník z našeho nakladatelství (nová učebnice pro 5. ročník je připravována na školní rok 2015/2016). Řada bude také na následující školní rok doplněna o písanky „Píšeme tiskacím písmem“ pro 2. a 3. ročník, které budou k dispozici za stejnou cenu jako písanky pro psací písmo pro odpovídající ročníky.

Jak je řešena výuka psacího písma?
Řada počítá do 2. ročníku s výukou čtení (nikoli psaní) běžného psacího písma.

Co znamená, že řada přináší jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacího písma?
Soubor výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ přináší jednotný provázaný přístup k výuce čtení a psaní s využitím jednotného grafi ckého tvaru písmen pro čtení i pro psaní. Každá strana Živé abecedy a Slabikáře je vzájemně provázána s odpovídající stranou písanky. To umožňuje uplatnit „Metodu vzájemného posilování čtení a psaní“. Řada přitom využívá ověřené didaktické postupy analyticko-syntetické metody pro výuku čtení, které se nově uplatňují i pro výuku psaní (řada obsahuje pouze mírně upravený osvědčený Slabikář a Živou abecedu „DUHOVÉ ŘADY“, doplněné o nové písanky). Výuka čtení a psaní každého písmene postupuje skutečně souběžně. Metodické poznámky pro učitele a rodiče jsou obsaženy na vnitřních stranách obálky písanek a na jednotlivých stranách Živé abecedy a Slabikáře, případně lze v téměř celém rozsahu využívat stávající metodickou příručku. Z hlediska práce s písankami pak platí jednoduché pravidlo – každé jednotlivé straně Živé abecedy a Slabikáře odpovídá jedna strana písanky.DSC_4282edit2

Co znamená „Metoda vzájemného posilování čtení a psaní“?
Tato metoda spočívá v souběžné výuce čtení a psaní vždy stejného písmene ve stejném tvaru – žák se učí pouze dva grafémy (malé a velké písmeno) k jedné hlásce. Žáci mají ke každé straně Živé abecedy a Slabikáře ihned k dispozici odpovídající stranu písanky. Je tak možné jednoduše ihned po přečtení písmene přikročit k nácviku jeho psaní. Vzájemné posilování výuky čtení a psaní působí obousměrně a je tak usnadněna jak výuka čtení, tak výuka psaní. Poté, co se žáci seznámí s písmenem při čtení, jeho podobu si praktickou zkušeností psaním lépe osvojí. Protože rozumějí tomu, co píšou, může být navíc rozvíjeno čtení s porozuměním. Následným čtením písmene v dalších slovních spojeních dochází k fi xaci podoby tvaru písmen i pro psaní. Tato metoda přináší řadu dalších výhod jako např. možnost používat pro psaní veškerou slovní zásobu, která je užita ve slabikáři.

Umožňují materiály naplnění odpovídajících očekávaných výstupů podle RVP?
Ano, i u řady „Píšeme tiskacím písmem“ je v 1. období očekáváno plné naplnění odpovídajících očekávaných výstupů podle RVP. Souběžná výuka čtení a psaní dokonce přináší možnost snadněji dosáhnout požadovaných výstupů se všemi žáky. V případě „psaní tiskacím písmem“ se tak mimo jiné očekává, že žák bude psát správné tvary písmen a číslic (vycházející z tiskacích písmen), bude správně spojovat písmena i slabiky (v případě tiskacího písma dochází ke spojování písmen do slabik a slov pomocí psaní znaků těsně vedle sebe a naopak k oddělování slov mezi sebou pomocí větších mezer) a bude kontrolovat vlastní písemný projev.

Co je to „Zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní“?
Použité „zjednodušené tiskací písmo určené pro psaní” je vytvořeno zjednodušením klasického bezpatkového tiskacího písma, a to na základě zkušeností pedagogů. Tvarově odpovídá písmu používanému dospělými, kteří sami přestali psát běžným psacím písmem a přešli k tiskacím tvarům. Písmo je maximálně zjednodušené a ponechává prostor pro budoucí individuální rozvoj rukopisu. Jako naprostá většina tiskacích písem je i naše písmo beze sklonu. Sklon rukopisu žáků je ponechán jejich individuálnímu rozvoji. Pro nácvik psaní je použit osvědčený poměr výšky velkých a malých písmen 2:1, což umožňuje mimo jiné z rukopisu jasně rozpoznat rozdíl mezi velkými a malými písmeny. Varianta pro čtení při dodržení stejných tvarů má poměr upravený pro optimální zrakové vnímání tištěného písma (zvětšení malých písmen).

Je možné získat použité fonty pro používání ve škole?
Konkrétní použité fonty „NNS Script čtení“ a „NNS Script psaní“ vytvořené v nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., jsou pro školy po odsouhlasení licenčních podmínek k dispozici bezplatně. Učitelé tak mohou s použitím těchto fontů vytvářet jakékoli další materiály pro nekomerční užití jednoduše sami. Obraťte se na e-mail: pisemetiskacim@nns.cz a fonty Vám rádi zašleme zdarma.

Neobdrželi jsme vzorky řady. Kam se máme obrátit?
Vzorky učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník jsme jako pozornost zaslali všem základním školám v ČR. Pokud je Vaše škola přesto neobdržela, kontaktujte nás na e-mail pisemetiskacim@nns.cz nebo na tel. 777 705 018 a my Vám vzorky obratem zašleme.

Jsou učební materiály skutečně za stejnou cenu jako materiály s psacím písmem?
Ano, soubor výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem” pro 1. ročník je nabízen za stejnou celkovou cenu jako klasická „DUHOVÁ ŘADA” s výukou psacího písma od našeho nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. To ukazuje i následující cenové srovnání:brožura k PTP_07-08-2014_3_.inddPlatí pro výukové materiály „Píšeme tiskacím písmem“ také akce na získání MIUč+ zdarma?
Ano, platí obdobná akce jako pro soubor materiálů s psacím písmem. Znění akce je následující:akce

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Neváhejte nás kontaktovat na e-mail pisemetiskacim@nns.cz, na tel. 777 705 018.