Miloš Novotný dnes vystoupil v České televizi

Ve středu 20. 8. 2014 vystoupil Miloš Novotný, spoluautor výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník, v pořadu České televize Studio 6. Mimo jiné vysvětlil, že v případě souboru výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ nejde pouze o samotné použité fonty zjednodušeného tiskacího písma určeného pro psaní „NNS Script“. Ale jde o to, že se jedná o komplexní didakticky propracovaný soubor materiálů, který propojuje výuku čtení a psaní tak, aby mohlo docházet k vzájemnému posilování čtení a psaní. Což představuje základ pro čtení a psaní s porozuměním.

Záznam pořadu také můžete v plné kvalitě zhlédnout  přímo na webu České televize (po zobrazení stránky pod následujícím odkazem klikněte pod přehrávačem na text “Další nové písmo do škol”).