Metodická příručka k výuce nevázaného písma s řadou „Píšeme tiskacím písmem“

Protože řada škol projevila zájem o výuku psaní a čtení nevázaným písmem, vyučující se také zajímají o bližší informace, a zejména o metodickou příručku k této výuce.

Připravili jsme pro vás Metodickou příručku k výuce nevázaného písma s řadou „Píšeme tiskacím písmem“, ve které naleznete všechny základní informace potřebné k tomu, abyste výuku nevázaným písmem mohli zahájit. Zároveň v ní najdete přehled všech dosud dostupných i připravovaných materiálů k výuce psaní a čtení tímto typem písma, a to v souladu s tím, aby výuka navazovala i v dalších ročnících. Zvláštní kapitola je věnována konkrétním metodickým poznámkám k výuce psaní nevázaným písmem s bližším zaměřením na výuku v 1. ročníku, jež má svá specifika. V závěru se pak můžete krátce seznámit s přesahem psaní do čtení a jejich vzájemným posilováním tak, aby žákyně a žáci četli a zároveň i psali s porozuměním, smysluplně a se zájmem.

Do MP jsme zařadili také odpovědi na nejčastěji kladené otázky z řad vyučujících. I zde můžete nalézt odpověď na váš konkrétní dotaz.

Metodická příručka je pro vyučující, kteří mají zájem používat řadu výukových materiálů „Píšeme tiskacím písmem“, zdarma na vyžádání na e-mailové adrese pisemetiskacim@nns.cz.