Redakce

Doložka MŠMT

S radostí Vám oznamuje, že soubor učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník obdržel dne 7. 7. 2014 doložku MŠMT (čj. MSMT-17029/2014). Výňatky z recenzních posudků MŠMT: doc. PaedDr. R. Wildová, CSc.: „Předložený soubor považuji za maximálně zdařilý. A to jak metodicky, tak i graficky. Autoři v něm prokázali vysokou erudovanost v oblasti počátků rozvoje čtenářské gramotnosti.“ „Předložený soubor považuji za ucelený, didakticky i graficky Read the full article…