Vyjádření redakce k hanlivému článku na blogu „typofilos“ ze dne 19. 8. 2014

Obsah článku je na stejné úrovni jako jeho forma, kdy autor blogu přistupuje k zbytečným vulgárním urážkám, které jsou daleko za dobrým vkusem.

Nezbývá nám tak než konstatovat, že autor vůbec nechápe specifika a didaktické požadavky na výchozí font pro výuku psaní a čtení, které jsou zcela odlišné od požadavků na běžné fonty, dejme tomu pro užití v knihách nebo reklamě. Tato specifika naopak autoři souboru učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ zohledňují (díky své dlouholeté pedagogické činnosti jsou si jich dobře vědomi).

Nesmyslnost použitých argumentů lze doložit např. na autorově požadavku na to, mít u fontu „horizontální tahy užší než vertikální“, což by bylo pro výuku psaní jednoznačně škodlivé. Nepíšou snad žáci tužkou o neměnné tloušťce, nebo si mají vzít pro vertikální tahy tužku tlustší? Podobně u argumentu o potřebě „posunu příčky A, H dolů anebo nahoru směrem od účaří“ zřejmě nechápe jednoznačnou potřebu vhodného didaktického zjednodušení v umístění těchto čar právě na pomocnou linku.

Autor se zřejmě mylně domnívá, že žáci se mají učit jakýsi optimální krasopis a zůstat přesně u těchto tvarů navždy. Ale použité fonty jsou stejně jako u psacího písma pouze výchozím bodem, po kterém následuje postupná individualizace. To dokládá i dnešní stav, kdy rukopisy lidí, kteří se učili podle obdobných vzorů psacího písma, jsou navzájem zcela různorodé. Právě to, že námi použité fonty jsou maximálně zjednodušené, nejen že ulehčuje výuku, ale poskytuje žákům dostatek prostoru výsledné písmo do budoucna individualizovat.

Kapitolou samou pro sebe je autorovo vytýkání poměru velkých a malých písmen 2:1. Autor si vůbec nevšiml, že font je k dispozici ve dvou variantách, kdy pouze varianta pro „psaní“ má tento pro výuku psaní dlouhodobě ověřený poměr. Naopak ve Slabikáři a Živé abecedě je použit při stejných tvarech obvyklý poměr pro „čtení“. Důležité z didaktického hlediska (např. pro vzájemnou podporu čtení a psaní) je právě to, že tvary fontů pro čtení a pro psaní jsou kromě poměru shodné.

Závěrem můžeme shrnout, že autor blogu tak „zjednodušenému tiskacímu písmu určenému pro psaní“ a fontům „NNS Script“ vlastně mylně vytýká to, co je jejich výhodou pro jejich specifické využití.