Otázky a odpovědi

Umožňují materiály naplnění odpovídajících očekávaných výstupů podle RVP?

Ano, i u řady „Píšeme tiskacím písmem“ je v 1. období očekáváno plné naplnění odpovídajících očekávaných výstupů podle RVP. Souběžná výuka čtení a psaní dokonce přináší možnost snadněji dosáhnout požadovaných výstupů se všemi žáky. V případě „psaní tiskacím písmem“ se tak mimo jiné očekává, že žák bude psát správné tvary písmen a číslic (vycházející z tiskacích písmen), bude správně spojovat písmena i slabiky (v případě tiskacího písma dochází ke spojování písmen do slabik a slov pomocí psaní znaků těsně vedle sebe a naopak k oddělování slov mezi sebou pomocí větších mezer) a bude kontrolovat vlastní písemný projev.

Zpět na seznam otázek.